Verkeersborden Voorrang| Wat Moet je Weten? Regels & Informatie

Verkeersborden voorrang

Er mag in het verkeer nooit sprake zijn van twijfels, vooral niet wanneer je te maken hebt met overige deelnemers die van alle kanten uit komen. Dit speelt niet alleen bij kruisingen, maar zeker alle andere plekken waar wegen elkaar ontmoeten. Het plaatsen van voorrangsborden moet het voor alle partijen duidelijk maken waar ze aan toe zijn. De voorrangsborden kunnen afhankelijk van de wegsituatie, wat verschillen vertonen en is deze gepaste werkwijze weer eens een manier om geen ruimte te bieden voor twijfels. Ook om te slagen voor het auto theorie examen is het van noodzaak om de betekenis van deze borden te kennen. .

Verkeersborden betreffende de voorrang

Het zijn borden die onder de B-categorie vallen waar de voorrangsborden gezocht moeten worden en valt de hoeveelheid nogal mee. Het gaat om B01 en is dat het welbekende voorrangsbord in de vorm van een oranje-witte ruit. Die geeft aan dat jij je op de voorrangsweg bevindt en eindigt dat wanneer het zelfde bord met een streep erdoor (B02) aanwezig is. Bijzondere aandacht moet ook uitgaan naar het verkeersbord voorrang wegversmalling en wordt er daar middels gekleurde pijlen aangegeven wie op dat gedeelte voorrang heeft. Door zo duidelijk de regels aan te geven worden tal van ongelukken voorkomen en kan het verkeer ook een vlot verloop hebben. Het dient echter altijd in acht worden genomen, dat de nodige voorzichtigheid (gevaarherkenning) betracht dient te worden, ook al bevindt jij je op de voorrangsweg. Dat is een tip die in de praktijk onder bepaalde omstandigheden, een groot verschil kan uitmaken.

De verkeersborden voorrang betekenis is duidelijk

Er wordt daarom niet moeilijk over gedaan. Door het te houden op maar een paar borden, is er bij deelname aan het verkeer weinig kans op een misverstand. De gevolgen van het negeren van een voorrangsbord kunnen namelijk leiden tot ernstige schade aan have en goed of misschien erger. Alle voorrangsborden worden daarom met de nodige ernst bijgebracht tijdens de theorie lessen en kan er zeker worden gerekend op een paar vragen op het examen. Het bord afbuigende voorrangsweg is er eentje die het duidelijk maakt voor iedereen waar ze aan toe zijn. Het hoeft niet extra benadrukt te worden, dat in de praktijk altijd de nodige voorzichtigheid betracht dient te worden. Tijdens het onderdeel gevaarherkenning zal dit trouwens tijdens het examen getoetst worden. De kleuren van zulke voorrangsborden varieert van rood-wit tot oranje-wit en springen deze kleuren meteen in het oog, ook in de avond dankzij de speciale reflecterende verf. .

Zo een verkeersborden voorrang mag je niet over het hoofd zien en is de betekenis simpel gehouden. De borden die een voorrangskruizing aangeven, maken het duidelijk welke weg voorrang heeft en geldt dat ook voor het bord afbuigende voorrangsweg. Er gelden altijd uitzonderingen voor bijvoorbeeld een ambulance met sirene en is het in bepaalde situaties handiger om verkeersfatsoen toe te passen. .