Militaire Colonne Verkeersregels | Wat te Doen bij Ontmoeting

Militaire colonne

In het verkeer kunnen diverse situaties zich voordoen, en het is verstandig om voorbereid te zijn om twijfels te voorkomen en de verkeersveiligheid te waarborgen. Wanneer bijzonder verkeer, zoals een militaire colonne, wordt tegengekomen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende regels. Hoewel dit fenomeen wellicht niet veel voorkomt in Nederland, is het des te essentiëler om te weten wat te doen als je een militaire colonne tegenkomt. Belangrijk om te benadrukken is dat niet elke groep legervoertuigen die zich in het verkeer beweegt, als een militaire colonne moet worden beschouwd.

Wat betekent de militaire colonne vlaggen?

Volgens de wet wordt een voertuig alleen beschouwd als deel van een militaire colonne wanneer het eerste voertuig aan beide zijden een blauwe vlag voert. Daarnaast moet de koplamp aan de rechterzijde blauw licht uitstralen. Deze combinatie is van veraf herkenbaar, waardoor er geen twijfel mag bestaan dat het om een militaire colonne gaat. Ook de volg voertuigen zijn te identificeren aan de hand van het blauwe licht rechts voor dat ze voeren.

Het laatste voertuig van de colonne voert aan de rechterzijde een groene vlag en straalt ook groen licht uit. Militaire voertuigen die zich voor of achter de colonne bevinden, worden niet als onderdeel beschouwd en gelden dezelfde bijzondere regels niet voor hen. Door de duidelijke zichtbaarheid van de colonne wordt van andere weggebruikers verwacht dat zij de geldende regels naleven. Vergeet dus niet om de betekenis van de militaire colonne vlaggen door te nemen.

Militaire colonne regels

Om de regels bij een militaire colonne duidelijker te maken, gelden enkele specifieke situaties voor andere weggebruikers. Voetgangers hebben bij een militaire colonne geen voorrang, zelfs niet op een zebrapad. De colonne heeft altijd voorrang, ook als deze vanuit een onverharde weg komt of wanneer het verkeerslicht op rood staat. Belangrijk is wel dat de voertuigen van de colonne al zijn begonnen met passeren.

Als de colonne zich bij een kruising of onverharde weg bevindt, moeten de voertuigen wachten totdat het veilig is om door te rijden. Eenmaal gestart, mag de colonne niet worden onderbroken totdat het laatste voertuig is gepasseerd. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel, zelfs niet als er een voertuig van de hulpdiensten langs moet. Militaire colonne doorsnijden is dus wettelijk in zulke gevallen nooit toegestaan. In dat geval kan ter plekke worden besloten om eventueel voorrang te verlenen.