Haaientanden Verkeersregels: Voorrang en Veiligheid

Haaientanden verkeer

Wegmarkeringen spelen een onmisbare rol in het verkeer omdat ze duidelijk maken welke regels van toepassing zijn. Het is daarom noodzakelijk dat verkeersdeelnemers die betrekking hebben op de markeringen, op de hoogte zijn van de geldende regels. Haaientandenwegmarkeringen ontlenen hun naam aan de witgeschilderde driehoekjes die in een aaneengesloten rij staan en lijken op een reeks haaientanden.

Haaientanden in het verkeer

Wie haaientanden tegenkomt in het verkeer, moet voorrang verlenen aan het verkeer op de kruisende weg, inclusief bestuurders, ruiters te paard en fietsers. Voetgangers vallen echter niet onder de voorrangsregels van haaientanden, maar het wordt verwacht dat zij de geldende normen voor verkeersfatsoen volgen.

Bij haaientanden verkeer hoort vaak ook een voorrangsbord, dat dezelfde vorm heeft als de haaientand. Dit bord is nodig in situaties waar de haaientanden mogelijk niet goed zichtbaar zijn, zoals bij een besneeuwd wegdek of dichte mist. De markeringen op het wegdek zijn ontworpen om extra aandacht te vestigen op het verlenen van voorrang aan het verkeer op de kruisende weg.

Wat zijn de verkeersregels bij haaientanden op de weg?

Bij het verlaten van een rotonde en het zien van het haaientand bord, is het belangrijk om fietsers voorrang te verlenen. Er zijn nog steeds onduidelijkheden over de vereiste afstand tussen het fietspad en de rotonde, maar het is altijd veiliger om fietsers voorrang te geven. Het is nogmaals belangrijk op te merken dat voetgangers geen voorrang hebben bij haaientanden. Vaak ontstaan er ook twijfels over volledig stoppen of langzaam doorrijden.

De aanwezigheid van het bord "nadering voorrangsweg" in combinatie met haaientanden geeft aan dat de snelheid in elk geval moet worden verminderd. Het is echter niet verplicht om te stoppen als er geen stopbord aanwezig is. Het zicht naar beide zijden moet echter voldoende zijn. Bij twijfel is het raadzaam om te stoppen om er zeker van te zijn dat er geen verkeer op de voorrangsweg is.