Matrixborden in het Verkeer | Gebruik en Betekenis Begrijpen

Matrixborden

Het is meteen opvallend in het verkeer, en de betekenis moet duidelijk zijn: het matrixbord. Deze borden zijn ontworpen om het verkeer efficiënt te regelen. De informatie die door het bord wordt weergegeven, wordt centraal beheerd, wat zorgt voor coördinatie en ervoor zorgt dat er geen tegenstrijdige informatie wordt weergegeven. Naast snelwegen kunnen matrixborden ook worden aangetroffen op andere wegen waar het nodig wordt geacht om de verkeersstroom te beheren.

Wat is een Matrixbord in het verkeer?

Er mag geen twijfel bestaan over de informatie die op de matrixborden langs de snelweg wordt weergegeven. Het gaat verder dan alleen de aanwezigheid van andere verkeersborden; het zijn juist de matrixborden die strikt moeten worden opgevolgd. Een treffend voorbeeld is de aangegeven maximale snelheid op de snelweg. Bij verminderd zicht of een glad wegdek geeft het matrixbord een lagere maximumsnelheid aan, die verplicht is en niet slechts een advies.

Bij verkeerscontroles worden aanzienlijke boetes opgelegd voor het overschrijden van de snelheidslimiet die door de matrixborden is vastgesteld. Naast verplichte instructies op de matrixborden snelweg, bieden ze vaak ook informatie die bijdraagt aan de veiligheid en de mogelijkheid geeft om te kiezen voor een alternatieve route. De matrixborden zijn strategisch geplaatst zodat ze goed zichtbaar zijn voor alle verkeersdeelnemers, en de gebruikte technologie zorgt ervoor dat de informatie onder alle omstandigheden leesbaar is.

Matrixborden advies of verplicht?

Er heerst vaker nogal wat onduidelijkheid over het wel of verplicht zijn van de snelheid aangegeven op het matrixbord. Feit is dat de adviessnelheid matrixbord op dat moment de veiligste is om aan te houden. Die snelheid zal daarom ook nooit hoger zijn dan de wettelijk maximum snelheid. Het moment dat je een bepaalde snelheid ziet aangegeven op een matrixbord, dien je die aan te houden.

Overschrijden kan leiden tot verkeersgevaarlijke situaties. Zo spelen matrixborden een belangrijke rol bij het beheersen van filevorming. De sensoren aangebracht op het wegdek detecteren de verminderende snelheid van de voertuigen en wordt vervolgens een passende adviessnelheid aangegeven. Laat je op het theorie-examen niet verleiden om de wettelijke snelweg aan te houden en de adviessnelheid matrixbord te negeren.