Gevaarherkenning Oefenen | Tips voor Snel Succes

Gevaarherkenning oefenen

Bij deelname aan het verkeer wordt het al gauw duidelijk dat naast het moeten naleven van de regels, er ook een flinke dosis aan inzicht nodig is om geen brokken te maken. Dat wordt gevaarherkenning genoemd en wordt er tijdens het theorie-examen de nodige aandacht aan besteed. Het moet voorkomen dat er in noodsituaties paniek ontstaat en er verkeerde beslissingen worden genomen.

Het oefenen van gevaarherkenning

Voordat je met oefenen begint, is het goed om het belang van gevaarherkenning te onderstrepen. Op de vraag gevaarherkenning hoeveel fout, zal je er rekening mee moeten houden dat van de 25 vragen die je tijdens dit onderdeel tijdens het auto theorie-examen krijgt, er minstens 13 goed zijn. Bedenk je daarbij ook dat er maar 8 seconden beschikbaar zijn per vraag. Moeilijk? Nee: het is namelijk de bedoeling dat je middels het examen kan aantonen dat je geen ruimte in je laat voor twijfels bij dit onderdeel.

Het is dus belangrijk dat de auto theorie goed wordt doorgenomen en de vragen gevaarherkenning zonder twijfel kunnen worden . En zo ingewikkeld is het nu weer niet wanneer je het eenmaal doorhebt dat de snelheid een doorslaggevende rol heeft bij het kiezen uit de opties: gas loslaten, remmen of niets doen. Bij een lage snelheid is het al voldoende om het gas los te laten, vooral wanneer er sprake is van kinderen of dieren in de omgeving van de auto.

Bedenk zelf ook de nodige scenarios

De gevaarherkenning tips zijn allemaal vanuit een praktisch oogpunt bekeken. Denk maar aan een naderende vrachtwagen op een smalle weg of wanneer je een kruispunt nadert. Probeer ze vervolgens binnen 8 seconden te beantwoorden. Een idee is het ook om de vragen op te schrijven en ze vervolgens (net als op het examen) achtereenvolgens te beantwoorden. Zorg er wel voor dat je steeds met de stof bezig bent. Zo sta je er helemaal klaar voor tijdens het examen.

Proefexamens met gevaarherkenningsvragen oefenen

Gevaarherkenning theorie kan je ook oefenen met iemand anders. Laat de persoon steeds met vragen op je af komen. Door ze vlot te beantwoorden begin je zo de twijfels weg te werken. Dit is ook een goede manier om over je examenvrees te komen. Leg ook de nadruk op het “waarom”. Zo zal je op het examen zelfverzekerd binnen 8 seconden de vragen kunnen beantwoorden. Handig is het zeker om je rijschool te vragen naar oefenexamens.